Vårutstilling 2020

9 mai - 21 juni

SAMMENHENG

Ola Steen

Bibiche Mourier

Sigurd Lindstrøm

Arnfinn Haugen

 

Bibiche Mourier

Den gangen jeg skulle stake ut yrkesvegen min ville jeg søke meg inn på naturfaglinjen på Gymnaset fordi jeg var lidenskapelig opptatt av naturen.

Det gikk ikke helt sånn, og ofte har jeg angret på at jeg ikke gjennomførte planen.

 Som kunsthåndverker tror jeg jeg kan si at elementer fra naturen veldig ofte er utgangspunktet for det jeg lager, enten det er strå sett i silhuett mot kveldshimmel, , lysende blåbærlyng som avtegner seg mot en mørk skogsbunn, katter som kveiler seg sammen i en klump eller innsekter.

Jeg har vært kunsthåndverker siden 1976 og elsker fremdeles den utrykksmuligheten plastisk leire gir meg. Jeg elsker å skape tredimensjonaI form.

De senere år har jeg arbeidet mer og mer med smykker laget i porselen. Det er en herlig kontrast til de tunge løftene som må til når jeg arbeider med store fat.

Bibiche Mourier

Ola Steen 

"SAMMENHENG"     Alt henger sammen som et økoperspektivisk utsagn... og her også fire ulike kunstneres arbeider .                   

Med tresnitt , røft skåret i finerplater med skjærejern, trykket på vakkert papir i en sliten men presis gammel kobbertrykkpresse dyrker jeg langsomheten i det grafiske uttrykk. Dette i sterk kontrast til mye av nåtidens bruk av digitale, lettvinte løsninger med avanserte blekkskrivere!     Jeg arbeider i et abstrahert, figurativt formspråk.  Det blir til gjennom en renselsesprosess med reduksjon og forenkling som resultat...forestillinger fortettet til symboler.  Fiskenes livsløp som symbol kan være et bilde på naturens sårbarhet, men der selve forvandlingen også kan være et bilde på menneskets muligheter.   I møte med naturen er mennesket et stykke natur som speiler seg i et annet stykke natur.

Hvordan tolker vi dens evige oppbygning, nedbrytning og det den generøst gir oss...

Ola Steen

Sigurd Lindstrøm

Når jeg utformer nye bilder er jeg opptatt av å finne nye løsninger i maleriet som uttrykksform.
Etter studiene på kunstakademiet arbeidet jeg med bilder i et figurativt/ ekspresjonistisk formspråk. Motivene var basert på erfaringene som selvbygger på Vestre Sandøya. Mine helter var malerne Bjarne Næss og Paul Cézanne.

I mitt neste tema, en figurativ serie «Beretninger fra en brygge» ønsket jeg å skildre  kystlandskapets rike vekslinger i årtidenes lys og farger; inspirert av Claude Monet og Edward Hopper.

Hovedtema for bildene jeg nå viser i Hillestad-galleriet er en utforskning av «sentimentale former» og de uttrykksmulighetene som ligger i en sterk formforenkling, inspirert av kunstnerne Pablo Picasso, Jean Arp, Henry Moore;
og ikke minst de rike formene i klassisk og moderne typografi.

Friheten i form og fargebruk som Surrealismen og Kubismens modige kunstnere definerte for mer enn 100 år siden, er spennende å utforske på nye premisser.
Jeg ønsker at maleriene jeg viser på samme vis er mangetydige og åpner for egne visuelle tolkninger.
Rike og utfordrende opplevelser for «sultne øyne».

Sigurd Lindstrøm

Arnfinn Haugen

Det er så mangt med treet: Det er formbart og byggende, intimt og storslagent, tradisjon og nyskapning, det sveller og er levende, vi har bygget hus og redskap, verner oss mot vind og frost, varmet oss som i ilden, En del av kretsløpet. Mine arbeider har dette materiale som basis og har en matematisk og geometrisk uttrykk.