Juleutstilling

31 oktober - 20 desember

Ronny Bank

Alexander Stub

Kristin Hostvedt

Kristian Finborud

 

 

Konsert i Tovdal kyrkje 31 oktober kl. 13.30

 

 

 

Alexander Stub

Han har blitt en mester innen linoleumsnitt, en teknikk som færre og færre arbeider med. Linosnitt er en gammel teknikk som er i nær slekt med tresnitt.

www.alexanderstub.no 

Alexander Stub

Alexander Stub

Kristian Finborud –   Kunstnaren som forstår deg.

Kristian Finborud Originalgrafikk i små opplag trykt for hand i kunstnarens verkstad. Framstiilnga av trykkplatene mine er ein tidkrevjande prosess. Eg set inn ei sinkplate med voks og rissar motivet for hand inn i voksflata. Deretter vert motivet etsa ned i plata med syre. Når dette er gjort reingjerast plata og eg tilfører eit lag med finknust harpiks som vert smelta forsiktig fast på metallet. No etsar eg på nytt, men i kortare intervallar. Frå nokre sekund til 20 minutt. Dette gir dei fine halvtonane(gråtonar) . Dei ljosaste tonane i snøen og dei djupeste nattehimlane får eg fram på denne måten. I bilete med mykje fargar lager eg gjerne to plater som eg trykker over kvarandre.

Trykking av originalgrafikk Trykkinga er den mest tidkrevjande delen i framstillinga av bileta mine. Den ferdig etsa plata vert tilført trykkfarge som vert gnidd inn. Gjerne med ulike fargar i ulike områder av motivet. No må det meste av fargen slåast av igjen med ulike papir. For sjølve bilete kjem berre frå det som er etsa ned i plata (fordjupingane). Dette arbeidet er tungt og tidkrevjande og eg har gjerne hjelp av assistentar i dette handtverksfaget. For kvart eksemplar må prosessen med innsetjing av farge og avslåing gjentakast. Fargetrykka vert gjerne framstilt i ulike fargevariantar som inngår i det samme opplaget. Opplaget overstig aldri 55 eks. Mykje av grafikken som vert selt i dag er digitale trykk. Det vil seia at dei vert skrive ut med ein printar (Epson e.l) på eit godt papir med ljosekte fargar. Desse er merka på ulike måter. T.d. Gicle, DP .Dga. osv Arbeida mine er merka som etsning, og det er ikkje nytta datautstyr i nokon del av framstillinga av verka mine.

www.finborud.no

Kristian Finborud

 

Ronny Bank – grafikk

Ronny Bank er en norsk billedkunstner med kunstnernavnet «Bank!», oppvokst i Drammen. Han har i dag sine arbeidslokaler sentralt i Drammen sentrum. Ronny Bank er utdannet illustratør og reklametegner fra Westerdals Reklameskole i Oslo, og kunst/design ved Birmingham Institute of Art and Design i England

www.ronnybank.no 

Ronny Bank

Ronny Bank

Kristin Hostvedt – porselen

Hun arbeider med porselensleire og er veldig opptatt av dens gjennomskinnelighet  og jobber med den så tynn som mulig.

Det som fascinerer henne er hvor mykt ett uttrykk den får når man tilfører en lyskilde-

Hostvedt eksperimenterer med forskjellige teknikker for å bryte lyset  på varierte måter og dermed oppnå en stofflighet i overflaten.

Kristin Hostvedt

Kristin Hostvedt

Konsert i Tovdal kyrkje laurdag 31 oktober kl. 13.30

Ingvild Flottorp Trio