Presse

7544.jpg
Pantone 7544

7546.jpg
Pantone 7546

875.jpg
Pantone 875 / Bronsje

877.jpg
Pantone 877 / Sølv, Tinn

sort.jpg
Sort

hvit.jpg
Hvit


Logoen er Hillestad AS sitt sterkaste indentitetselement. Det er viktig at denne framstår korrekt. Logoen skal vere med å synleggjere produkta og tenestene våre på ein tydeleg og truverdig måte. Logoen skal ikkje under nokon høve spllitas, speglvandas og/eller forandras. Logoen skal helst stå aleine med god avstand til tekst og andre designelement.

Logoen skal ikkje under nokon høve spllitas, speglvandas og/eller forandras. Logoen skal helst stå aleine med god avstand til tekst og andre designelement.