Tomteoversikt

Høgstandard hyttetomter
med heilårs bilveg til døra, straum, vatn og avlaup. Her kan du byggje hyttedraumen din. Finare og betre tilrettelagt hyttefelt skal du leite lenge etter.

Hillestadheia ligg på omlag 600 meter over havet.Hyttefeltet er planlagt slik at kvar tomt har utsyn og godt med areal mot nabotomtene. Det vert heilårs bilveg fram til kvar tomt.

1. byggetrinn
Det første byggjetrinnet har 85 tomter, kvar på 1-2 mål, delt på 3 hyttefelt.

Last ned prospekt >
Last ned oversiktskart >
Last ned tomteoversikt >
Last ned reguleringsplan for byggetrinn 1 >