Prisar

Priser Tomteprisane i første byggjetrinnet ligg mellom 300 000 og 500 000 kroner.

I prisen ligg heilårsveg heilt fram til tomta, framføring av straum, vatn og avlaup. Feltet har eige vassverk og miljøvenleg reinseanlegg.

Renovasjon og vedlikehold

Renovasjon sørgjer det interkommunale renovasjonsselskapet for. Som hytteeigar har du bare ein grunneigar å forhalde deg til. Utbyggaren ordnar med vegvedlikehald, brøyting og oppkøyring av skiløyper om vinteren.

Grunneigaren sørgjer for kultivering av 10-12 fiskevatn.

Last ned prospekt >

Last ned prisliste ledige tomter >

Last ned årlege utgifter >