Unni Lyngstad

Unni er sjølvlærd designer som bur i Arendal. Ho har mellom anna 13 års erfaring

med design og modellutvikling frå tidlegre A. Holthe smykkefabrikk, Arendal.