Alida Rudjord

Alida er utdanna ved Statens Håndverk- og kunstindustri-skole der ho tok Hovedfag på Institutt for Metall i 1994. Ho arbeider med eigen produksjon i tillegg til design-arbeid for Hillestad.