Sør-Trøndelag

Copericus - Avalon, Avd. Det gule huset, Postboks. 82, 7361 Røros
Kammerset AS, Ringvålvegen 8, 7080 Heimdal
Husfliden Oppdal, Postboks 86, 7341 Oppdal
Mestergull Røhme, Oti senteret, 7301 Orkanger
Husfliden Trondheim, Postboks 19, 7400 Trondheim
Zik-Zak A/S, 7120 Leksvik
Norway Design A/S, Thomas Angelllsgt. 14, 7011 Trondheim
Selbu husflid, Avd. Butikken, Postboks 16, 7581 Selbu
Husfliden Røros, Bergmannsgt. 6, 7374 Røros
Gull Morken A/S, Postboks 100, 7129 Brekstad
Gullsmed Aas, Nordre gt. 9, 7011 Trondheim
Gullsmed Aas, City Syd, Postboks 137,Tiller, 7476 Trondheim
Boutique Helene A/S, 7240 Hitra