Nord-Trøndelag

Inger Lise Baugh AS, Kongens gate 37, 7713 Steinkjær
Husfliden Steinkjær, Postboks 3059, 7709 Steinkjær
Husfliden Stjørdal, Postboks 154, 7501 Stjørdal
Mosand A/S., Postboks 133, 7864 Overhalla
Husfliden Levanger A/S, Håkon den godes gate 13, 7600 Levanger
Gullsmia AS, 7801 Namsos
Norsk flid, Værnes, Trondheim lufthavn Værnes, 7500 Stjørdal
Galleri Fenka, Kirkegata 66, 7600 Levanger
Stiklestad Nasjonale, 7650 Verdal